Stockholm, 23 Mei 2003

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

UNTUK HADAPI SWEDIA, HASSAN WIRAJUDA PAKAI PEDANG DIPLOMASI-GAM YANG TUMPUL
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

INILAH KEBODOHAN MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA DAN GENG MILITER DALAM BERDIPLOMASI MENGHADAPI SWEDIA

Ternyata pelajaran tentang taktik dan strategi Bush dalam perang menghadapi Saddam Hussein yang dilancarkan pada tanggal 20 Maret 2003 yang lalu yang dinamalan "decapitation attack" atau dalam istilah perjagalan disebut dengan serangan penjagalan kepala Saddam dan para pimpinan pemerintahan Irak lainnya dari kekuatan angkatan bersenjatanya telah dijiplak mentah-mentah oleh Menlu Noer Hassan Wirayuda dan geng militernya yang dipimpin oleh Menko PolkamYudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu

Tetapi ternyata taktaik dan strategi "decapitation attack" buatan Bush yang dijiplak oleh Noer Hassan Wirajuda ketika diterapkan terhadap para pimpinan GAM agar terpisah dan terputus hubungan kekuatannya dari rakyat Aceh di negeri Aceh mengalami benturan benteng tangguh.

Hal ini disebabkan karena memang kedangkalan pengalaman berdiplomasi dari Menlu Noer Hassan Wirajuda dan kekurangan pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat para pimpinan GAM berada serta kebodohan dari tiga geng militer RI yang disponsori oleh Yudhoyono, Sutarto dan Ryacudu dalam menjalankan taktik dan strategi "decapitation attack" buatan the bucher Bush.

Coba saja perhatikan taktik dan strategi "decapitation attack" yang dijalankan Noer Hassan Wirajuda dan tiga geng militernya yang berisikan permintaan Indonesia kepada pemerintah Swedia agar melarang Hasan Muhammad di Tiro memimpin gerakan rakyat Aceh di negeri Aceh.

Ternyata kemarin, tanggal 22 Mei 2003, Menlu Swedia Anna Lindh telah menyampaikan jawaban tertulis di Parlemen Swedia terhadap pertanyaan tentang Aceh yang dilontarkan oleh salah seorang anggota Parlemen Swedia, Urban Ahlin. Dimana dalam sebagian jawaban Anna Lindh itu yang menurut saya secara langsung juga menjawab permintaan Menlu Noer Hassan Wirajuda yang meminta pemerintah Swedia untuk melarang Teungku Hasan Mohammad di Tiro memimpin gerakan rakyat Aceh.

Dimana dalam jawaban Anna Lindh itu ditulis:

"Saya sangat menyayangkan sekali bahwa Pertemuan Dewan Bersama (17 - 18 Mei 2003 di Tokyo) gagal. Eropah Union (EU) telah menghimbau kepada dua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan dan secara bersama-sama bekerja untuk mengakhiri pertempuran...Beberapa pemimpin GAM berada di Swedia sejak tahun 1970-an dan menjalankan gerakan politiknya. Sebagian pemimpin GAM telah menjadi warganegara Swedia, diantaranya pendiri GAM Teungku Hasan di Tiro. Swedia tidak mendukung GAM sebagai organisasi dan GAM tidak menpunyai status ofisial di Swedia. Pemerintah Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu telah meminta kepada Swedia untuk mengambil langkah tindakan terhadap GAM di Swedia. Tetapi sampai saat ini lembaga hukum (dan kepolisian) tidak menemukan alasan (dan bukti untuk mengambil langkah tindakan terhadap GAM), yang mana hal ini telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan yang lalu. Apabila ada bukti atau ada tuduhan tindakan kriminil yang nyata tentu saja hal ini akan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga hukum (dan bagian kepolisian). Hal ini juga telah dijelaskan kepada GAM dan kepada pihak pemerintah Indonesia. Saya melihat perkembangan di Aceh sebagai suatu kegagalan, karena rakyat Indonesia pada tahun-tahun terakhir sedang melaksanakan reformasi dan telah mencapai keberhasil pada beberapa bidang. Operasi militer yang dijalankan sekarang adalah sangat mengecewakan. Tindakan kekerasa terhadap rakyat jangan sampai terjadi. Saya percaya pemerintah Indonesia menyadari bahwa operasi militer di Aceh diikuti dengan sangat hati-hati oleh lembaga internasional dan oleh massmedia dunia. Tidak bisa dihindari hasil dan akibat operasi militer ini akan mempengaruhi keadaan Indonesia dimasa depan". ( http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=51899 )

Nah dari jawaban Menlu Anna Lindh tersebut telah tergambar bahwa memang secara hukum GAM sebagai satu organisasi tidak mempunyai status ofisial di Swedia. Karena itu alasan yang dipakai oleh pihak pemerintah Indonesia agar pemerintah Swedia melarang Teungku Hasan di Tiro yang wrganegara Swedia melakukan gerakan pemberontakan di negara Indonesia adalah sangat lemah dan tidak mempunyai arti. Dan juga sampai detik ini para pimpinan GAM di Swedia belum terbukti melakukan kejahatan kriminil di Swedia

Tetapi kalau para pimpinan GAM ini melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku di Swedia, maka jelas bukti itu bisa dijadikan dasar hukum untuk dipakai sebagai alasan pengusutan, penelitian dan pengajuan kemuka pengadilan serta penjatuhan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Swedia.

Karena itu sangatlah sulit bagi pihak pemerintah Indonesia dalam usaha menjalankan taktik dan strategi "decapitation attack" terhadap para pimpinan GAM di Swedia. Selama pihak Indonesia masih tidak mampu membuktikan kesalahan-kesalahan para pimpinan GAM secara hukum yang berlaku di negeri Swedia, maka selama itu jelas itu diplomasi-GAM yang dijalankan oleh Noer Hassan Wirajuda dan tiga geng militernya akan menemui kegagalan.

Inilah, sekali lagi yang saya sebut kedangkalan pengalaman berdiplomasi dari Menlu Noer Hassan Wirajuda dan kekurangan pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat para pimpinan GAM berada serta kebodohan dari tiga geng militer RI yang disponsori oleh Yudhoyono, Sutarto dan Ryacudu dalam menjalankan taktik dan strategi "decapitation attack" buatan the bucher Bush.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se

----------
 

Utrikesministern
NR: 2002/03:963 
2003-05-22

Svaret lämnades den 22 maj 2003

Fråga av Urban Ahlin om Aceh 
Urban Ahlin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att Sverige och den Europeiska Unionen skall bidra till att konflikten i Aceh f?r en fredlig lösning. Den g?ngna helgen (17-18 maj) hölls ett möte i Tokyo för att försöka rädda fredsförhandlingarna mellan den indonesiska regeringen och separatiströrelsen GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Detta möte kom till stånd efter betydande ansträngningar från det internationella samfundet, särskilt Sverige, EU, Japan och USA.

Jag beklagar djupt att dessa förhandlingar bröt samman. EU har uppmanat båda parter att återgå till förhandlingsbordet och gemensamt arbeta för att striderna skall upphöra. 

Sverige och EU stödjer Indonesiens territoriella integritet till fullo och anser att en lösning på konflikten i Aceh måste bygga på den speciella autonomi som enligt lag redan skall gälla i Aceh. Vi har också förklarat att det inte finns något svenskt eller internationellt stöd för acehnesisk självständighet, och att en förhandlingslösning byggd på förra årets stilleståndsavtal är den enda realistiska lösningen. 

Utrikesdepartementet har haft flera kontakter med GAM i Stockholm. Före stilleståndsavtalets undertecknande uppmanade vi GAM att ta denna unika chans och skriva under avtalet. Vi har även träffat GAM efter undertecknandet och uppmanat dem att respektera avtalet och möjliggöra dess genomförande.

Jag beklagar att GAM inte har prioriterat freden och säkerheten i Aceh, och tydligt accepterat den speciella autonomin som lösning. GAM:s ledning i Stockholm borde bättre ha utnyttjat det politiska ledarskap den besitter. 

En av de mest aktiva aktörerna för att skapa fred i Aceh är den enskilda organisationen Centre for Humanitarian Dialogue i Geneve, eller Henri Dunant Centre (HDC) som den kallas i detta sammanhang.

Ambassadör Bengt Säve-Söderbergh engagerades med den indonesiska regeringens samtycke som en av de vise män som har deltagit i samtal mellan regeringen och GAM och även haft enskilda kontakter med parterna. Utan HDC:s och de vise männens hjälp hade knappast det stilleståndsavtal som undertecknades den 9 december förra året blivit verklighet. Avtalet innebar en plattform för vidare förhandlingar om formen för acehnesisk autonomi. Det utgjorde den bästa förhandlingslösning som dittills uppnåtts i denna l?nga konflikt. 

Genom Statens Räddningsverk bidrog Sverige med logistik- och kom-munikationsstöd till den övervakningsmission som fick till uppgift att kontrollera att avtalet efterlevdes. Missionen innehöll internationella observatörer såväl som representanter för Indonesien och GAM. Personal från Räddningsverket inledde sitt arbete redan den 10 december. Som mest fanns 14 svenskar i Acehprovinsen, och insatsen kostade drygt 10 miljoner kronor. Samtliga av Räddningsverkets personal drogs tillbaka från Aceh för någon tid sedan med anledning av säkerhetssituationen. Flera länder, däribland Indonesien, har uttryckt uppskattning för Sveriges insats i fredsprocessen, både vad gäller samtalen med GAM och Räddningsverkets arbete. 

Under avtalsperiodens första månader förbättrades säkerhetssituationen i Aceh avsevärt, och befolkningen kunde för första gången på mycket länge hoppas på en varaktig fred i Aceh. Det är mycket sorgligt att den acehnesiska befolkningen får lida för att parterna inte lyckades med att sätta välbefinnandet för Acehs folk i första rummet.

Några av ledarna för GAM befinner sig sedan slutet av 1970-talet i Sverige, varifrån de utövar politiskt ledarskap över rörelsen. Några av dem har svenskt medborgarskap. Det gäller bland andra GAM:s grundare Teungku Hasan di Tiro. Sverige stödjer inte GAM som organisation på något sätt och GAM har heller ingen officiell status i Sverige. 

Indonesiens regering har vid ett antal tillfällen under våren begärt att Sverige skall vidta åtgärder mot GAM i Sverige. Det har emellertid hittills inte funnits någon anledning för svenska rättsliga instanser att agera, vilket vi vid upprepade tillfällen har förklarat för Indonesien. Skulle bevis eller konkreta brottsmisstankar framkomma blir det naturligtvis en fråga för de rättsliga instanserna att bedöma vidare agerande. Detta har vi förklarat för GAM och den indonesiska regeringen.

Jag finner utvecklingen i Aceh särskilt olycklig mot bakgrund av att Indonesien trots stora svårigheter det senaste åren inlett demokratiska reformer och gjort framsteg på flera områden.

Den militära operation som nu genomförs är mycket beklaglig. Övergrepp mot befolkningen får inte förekomma. Jag tror att den indonesiska regeringen inser att dess agerande i Aceh följs mycket noga av det internationella samfundet och världens media. Utgången och genomförandet av operationen kommer oundvikligen att påverka bilden av det nya Indonesien.

( http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=51899 )