Stockholm, 28 November 2005

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

ACEHS HISTORISK POLITISKA PERSPEKTIV

Ahmad Sudirman

Stockholm - SVERIGE

 

 

Det Islamiska Samudra-Pasairiket hade existerat i Aceh långt innan Ottomansk haft makten i Europa.

 

Innan Ottomansk hade makten i Turkiet år 1385, existerade det islamiska Samudra-Pasairiket under regerande kung Mara Silu, som konverterade till Islam med namn Sultan Malik ul Saleh och avled han år 1297 i Aceh. Hans efterträdare var okända, men år 1345 kom Sultan Malik ul Zahir, som var sonson till Sultan Malik ul Saleh til makten.

 

När det buddhistiska sriwijayariket i Palembang Sumatra förlorade kriget mot Cholamandalas dynasti, varade den mest framträdande det Islamiska Samudra-Pasairiket.

 

När det buddhistiska sriwijayariket under regerande kung Balaputera Dewa av Syailendras dynasti (684-1377) med sitt maktcentrum i Palembang Sumatra med dess territorium, som utspridda från Malaka, Tulang Bawang, Bangka, Jambi, Genting Kra till väst Java hade nått guldålder, då kom kung Rajendrachola av Cholamandalas dynaties i Södra Indien med sin krigsförklaring mot det buddhistiska sriwijayariket, som hade dominans i Sydöst Asien år 1023.

 

Syailendras dynasti förlorade i kriget mot Cholamandalas dynasti och gjorde kung av Syailendras dynasti till fånga och drog Rajendracholas krigsarme tillbaka till Södra Indien. Fastän under den Cholamandalas dynasti occupationen av Syailendras dynasti förtfarande det buddhistiska sriwijayariket kunde behålla dess politik och makt fram till år 1377.

 

Under den Cholamandalas dynasti occupationen av Syailendras dynasti dominerade det islamiska Samudra-Pasairiket under regerande Sultan Malik ul Zahir, som var sonson till Sultan Malik ul Saleh.

 

Det Islamiska Samudra-Pasairikets politik konfronterade med det hinduiska majapahitriket i Madura.

 

Gajah Mada (1319-1321) utnämndes som minister i  Kahuripan av kung Jayanegara av Majapahits dynasti. År 1331 utsedds Gajah Mada till Statsminister av kung Tribuana Tunggadewi av Majapahits dynasti. Under den utnämningsceremonin avlade Gajah Mada ett bindande löfte: innan hela nusantaras region under det hinduiska majapahitriket skulle han inte äta palapas frukt.

 

Det islamiska Samudra-Pasairiket under regerande Sultan Malik ul Zahir, som hade dominerat i Aceh, ansåg Gajah Mada att Sultan Malik ul Zahir som fiende till det hinduiska majapahitriket. År 1350 deklarerade Gajah Mada krig mot Sultan Malik ul Zahir och kunde Gajah Mada avväpna Sultan Malik ul Zahir. 27 år senare gick Gajah Mada till attack mot  Syailendras dynasti, som hade förlörat krig mot Cholamandalas dynasti tidigare. År 1377 kunde det buddhistiska sriwijayariket inte behålla dess politik och makt efter Gajah Madas attack.

 

Det hinduiska majapahitriket kunde inte försvara sig mot det sultaniska demakriket.

 

När kung Hayam Wuruk av det hinduiska majapahitriket avled år 1389 efterträdd av hans dotter Kusumawardani. Under regerande Kusumawardani utbrött i det hinduiska majapahitriket inbördeskrig, som kallades Paregregskriget mellan Kusumawardani och Wirabhumi son till Hayam Wuruk och bihustrun. Under Paregregskriget, som pågick mellan 1401-1406 kapitulerade Wirabhumi. På grund av Inbördeskrig hade det hinduiska majapahitriket blivit ostabilt och finansiella svårigheter.

 

När Girindrawardana hade fått makten att regera det hinduiska majapahitriket deklarerade det sultaniska demakriket, som grundades av Raden Patah, som var en av  ättlingar av kung Brawijaya av Majapahit krig mot Girindrawardana. År 1525 invanderade sultan av Demak Majapahit och kapitulerade Girindrawardana.

 

Aceh krig mot Portugal

 

När det islamiska Samudra-Pasairiket gick till krig mot Gajah Mada av Majapahit och förlorade kriget, trädde det islamiska malakariket fram under regerande kung Paramisora, som konventerade till Islam och fick ett nytt namn Iskandar Syah. Det islamiska malakariket nådde sitt glansperiod fram till år 1511 när Albuquerque av Portugal med sina arme deklarerade krig mot Malaka.

 

När Malaka föll mot Albuquerque, trädde Aceh fram i kriget under regerande sultan av Aceh mot Portugal. Ali Mukayat Syah (1514-1528). Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576. Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, som kallades ”marhum mahkota alam” (1607-1636). Aceh-Portugalskriget pågick mellan 1514-1636.

 

Aceh krig mot Netherländerna

 

Aceh-Netherländska kriget utbrött År 1873. Kriget utbrött på grund av:

 

1. Siak occuperade av Netherländerna på grund av Siaksavtalet 1858 mellan Sultan Ismail av det Siak kungariket och Netherländerna. Enligt Siaksavtalet lämnade Sultan Ismail Deli, Langkat, Asahan och Serdang område till Netherländerna. Deli, Langkat, Asahan och Serdang område tillhör det Siak kungariket, däremot när sultan Iskandar Muda regerade Aceh tillhör dessa område det Aceh kungariket.

 

2. Netherländerna i strid mot Siak, då upphörde Londonsavtalet 1824. Enligt Londonsavtalet hade Netherländerna och England kommit överens om vilka område i Sydöst Asien, som tillhörde var och en. Båda Netherländerna och England erkände Aceh som en självständig stat.

 

3.Acheh anklagar Netherländerna för strid mot Londonsavtalet. Aceh blockade sitt territorialvaten från Netherländernas tankbåtar som skulle passera Malakassundet. England samtyckte med Acehs territorialvatensblockade.

 

4. Öppnade suezkanal blev Malakassundet det viktigaste området för transiteringen.

 

5. Netherländerna-Englands Sumatrasavtalet 1871 som tillät att Netherländerna med fria händer att göra aktioner mot Aceh. Netherländerna kontrollerade Malakassundet och gav England med fria händer att göra handeln med Siak samt lämnades väst Guineas område till England.

 

6. Effekten av Netherländerna-Englands Sumatrasavtalet 1871 gjorde Aceh en diplomatisk relation med Amerikanska, Italienska och Ottomanska Konsulatet i Singapore samt skickade diplomater till Turkiet.

 

7. På grund av Aceh gjorde en diplomatisk relation med Amerikanska, Italienska och Ottomanska Konsulatet i Singapore samt skickade diplomater till Turkiet då blev det anledning för Netherländerna att deklarera krig mot Aceh. Vise president av det Netherländsk Hindiska rådet Nieuwenhuyzen tillsammans med två netherländska krigsfartyg kom till Aceh och bad Aceh att ge informationer om vad Sultan Machmud Syah diskuterade i Singapore, men vägrade Sultan Machmud Syah att lämna informationer.

 

Acehskriget pågick mellan 1873-1904

 

Den 26 mars 1873 deklarerade Netherländerna krig mot Aceh. Det första Acehskriget ledd av Sultan Machmud Syah och Överbefälhavare Polem mot Netherländsk arme ledd av Kohler. Kohlers med sina 3000 arme förlorade kriget och han dessutom själv stupade den 10 april 1873.  Det andra Acehskriget ledd av generalen Van Swieten som kunde occupera Sultans slott och förvandlade det till ett Netherländsk cetralförsvars område.

 

När Sultan Machmud Syah avled den 26 januari 1874 efterträdd av Tuanku Muhammad Dawot och blev han utnämnd till Sultan i Indragiris mosken.

 

Nästa kriget fortsatte men ändrade krigets karaktär, som kallades ett gerillakrig. Gerillakriget som pågick fram till år 1904. Gerillakriget ledd av Sultan Muhammad Dawot, Överbefälhavare Polem och gerillakommendanten Teuku Umar. När Netherländsk generalen Van Der Dussen gick till attack mot Acehs gerillamän i Meulaboh stupade Teuku Umar under attacken. Teuku Umar efterträdd av sin hustru Cut Nya Dien som utnämnd till gerillakommendanten.

 

Snouck Hurgronyes taktik.

 

Netherländsk arme försökte att övervinna Acehskriget med att använda Snouck Hurgronyes taktik. Snouck Hurgronye hade spenderat två år att arbeta inne i Acheh tillsammans med Aceh folket för att göra undersökningar om hur Acehs samhälle och staten fungerar. Hans undersökning blev en bok med titel ”De Acehers” eller Aceh folket.

 

Snouck Hurgronye i sin ”De Acehers” bok beskrev sina tankar som grundade på undersökningsresultat, dvs hans hämliga råd till Netherländsk militär guvernör i Aceh hur man över vinna Acehskriget. Enligt Hurgronyes hämliga råd skulle Sultan och hans anhängare i Keumala läggas undan. En kontinuerlig attack och angrepp mot ulama dvs religionsledare. Man skulle inte förhandla med Acehs gerillaledarna. Netherländsk militär guvernör byggde de fasta militärbaserna i Acehshuvudstad Banda Aceh. Netherländsk militär guvernör i Aceh visade sina avsikt att bygga moske, reparera vägar och hjälpa Acehs folkets sociala arbete.

 

Denna Snouck Hurgronyes taktik visade sig accepterades av Netherländsk militär och civil guvernör Van Heutz i Aceh (1898-1904) och kunde det användas i Aceh. Snouck Hurgronye blev rådgivare till guvernör Van Heutz.

 

Acehs gerillakrigets taktik används av Van Heutz.

 

Van Heutz gjorde ett taktik i kriget genom att använda Acehs gerillakrigets taktik med hjälp av marsuse arme, som kallades ”leon Colone”, som hade behärskat delar av Acehs skog och område ledd av Christoffel för att angripa Acehs gerillagrupp.

 

Den andra taktiken som hade använts av Van Heutz var ett taktik att kidnappa Sultans familjer, till exempel Christoffel kidnappade Sultans hustru och Tengku Putroe år 1902. Van Der Maaten tog Tuanku Ibrahim son till Sultan till fånga. Den effekten av kidnappad Sultans familjer var Sultan kapitulerade den 5 januari 1902, sedan åkte han till Sigli för att göra ett fredsavtal.

 

När Van Der Maaten angrep Tangse kunde Överbefälhavare Polem komma undan, men som ersättare tog son, Cut Po Radeu sister och flera närmaste familjer till Överbefälhavare Polem till fånga. Den effekten av kidnappad Överbefälhavare Polems familjer var kapitulerade Överbefälhavare Polems år 1903, sedan följde efter hans anhängare Överbefälhavare Polem för att kapitulera.

 

Den tredje taktiken använt Van Heutz ett metod för att genomföra ett Achehsfolkmord. Dessa folkmords metoden använts av Van Daalen som efterträdare till Van Heutz genom att mörda 2922 Acehs folket i Kuta Reh den 14 juni 1904, som bestod av 1773 män och 1149 kvinnor.

 

Den sista taktik som hade använts av Van Daalen var taktik för att försöka fånga Cut Nya Dien hustru till gerillakommendanten Teuku Umar och tillsist hade Van Daalen lyckat att fånga Cut Nya Dien och sedan utvisades hon till Sumedang i Java.

 

Van Heutzs avtal om kapitulerade Acehs gerillaledare.

 

Van Heutz skapade ett kort brev som innehåller kapitulationen som måste undertecknas av Aceh gerillaledare som hade kapitulerat eller tog han till fånga. Innehållet i kapitulationsbrev var Sultan erkände Aceh tillhörde Netherländsk hindiska område. Sultan avlade ett bindande löfte: förbjudet att ha diplomatiska förbindelser med utländska regeringar och alltid lydnad mot Netherländsk militär och civil guvernör i Aceh.

 

Aceh utanför Förenade Indonesiska republik.

 

Förenade Indonesiska Republik bildades den 14 december 1949 i Jakarta bestod av

 

1.Republik av Indonesien enligt Renvilleavtalet 17 Januari 1948.

2.Delstaten Öst Indonesien.

3.Delstaten Pasundan.

4.Delstaten Öst Java.

5.Delstaten Madura.

6.Delstaten Öst Sumatra.

7.Delstaten Syd Sumatra.

8.Mitten-Java.

9.Bangka.

10.Belitung.

11.Riau.

12.Sydöst Kalimantan.

13.Öst Kalimantan.

14.Stora Dayak.

15.Väst Kalimantan.

16.Banjar.

(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

 

Valberedning för president av Förenade Indonesiska Republik under sammanträdet den 15-16 december 1949 valdes Soekarno till president av Förenade Indonesiska Republik och valdes Mohammad Hatta till Statsminister av Förenade Indonesiska Republik. Soekarno avlade ett bindande löfte som president den 17 december 1949 och avlade Mohammad Hatta ett bindande löfte som Statsminister av Förenade Indonesiska den 20 december 1949.

 

Erkännande Förenade Indonesiska Republik av Netherländerna.

 

Drottning Juliana, Statsminister Dr. Willem Drees, Minister för Netherländska Hindien Mr AMJA Sassen och Statsminister av Förenade Indonesiska Republik Mohammad Hatta undertecknade erkännande Förenade Indonesiska Republik suveränitet som självständig stats av Netherländerna den 27 december 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986)

 

Förenade Indonesiska Republik blev Unitarisk Republik av Indonesien.

 

Den 8 mars 1950 regeringen av Förenade Indonesiska Republik tillsammans med Risdagen och Senaten godkända ett beslut om ändringar av stats struktur av Förenade Indonesiska Republik nummer 11 år 1950. De sexton delstaterna bildade en ny stats som kallades unitarisk republik av Indonesien. Den 14 augusti 1950 risdagen och senaten godkände ett beslut om konstitution för unitarisk republik av Indonesien. Den 15 augusti 1950 deklarerade president av Förenade Indonesiska Republik Soekarno bildade unitarisk republik av Indonesien.(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

 

Muhammad Daud Beureuehs deklaration om indonesisk islamiska stat.

 

3 år efter unitarisk republik av Indonesien bildades deklarerade Muhammad Daud Beureueh indonesisk islamiska stat den 20 september 1953 i Aceh.

 

Muhammad Daud Beureuehs deklaration innehålet:

Med indonesisk islamiska stat föds i Atjeh, upphör unitarisk republik av Indonesiens suveränitet i Atjeh och regeringen av indonesisk islamiska stat som har suveränitet i Atjeh. Meddelar detta till alla folk, utländska personer, olika troende, tjänstemana, företagare och alla andra:

1. Att hindra inte indonesisk islamiska arme utan att hjälpa och samarbeta för att skapa säkerheten och vällfärden.

2. Tjänstemana arbeta som vanligt, arbeta aktivt för att stöda regeringens program.

3. Företagare ska vara tillgängliga och öppna affärer och kan man handla som vanligt, indonesisk islamiska regeringen ska garantera säkerheten.

4. Folket får inte tillåtas sabotera, förstöra egendom, kidnappa, sprida lögner, provokera som ska störa den allmänna. Vem som överträdder dessa brott kan de dömas av militärdomstol.

5. Utländska personer får väl vara lugna och arbeta som vanligt, säkerheten för utländska personer garanteras.

6. Alla som ej muslimer behöver inte vara oroligt, att säkerheten ska regeringen garanteras,  för islam beskydda alla olika troende. Tillsist uppmanar vi till alla att vara på den säkra sidan och vara lugna samt att fullfölja alla era rättigheter som vanligt.

   

Indonesisk Islamiska Stat.

Civil/militär guvernör i Atjeh och dess gräns område.

Muharram 1373.

Atjeh Darussalam.

September 1953.

 

December 1962 kapitulerade Muhammad Daud Beureueh.

 

December 1962, 7 månader efter Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo Indonesisk Islamiska Stats lädare i Java tog han till fånga den 4 Juni 1962 vid Gebersbergen i Majalaya väst java under Bratayudhas militärs operation från Siliwangis division arme av indonesisk nationaliska militär, kapitulerade Muhammad Daud Beureueh Indonesisk Islamiska Stats lädare i Aceh i en "Acehs folks fredsmanifestation", som anordnades av Acehs militära befälhavare colonel M. Jasin i Banda Aceh. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

 

Hasan Muhammad di Tiros deklaration om Aceh självständighet den 4 december 1976.

 

14 år efter kapitulerade Muhammad Daud Beureueh till unitarisk republik av Indonesien deklarerade Hasan Muhammad di Tiro om Aceh självständighet den 4 december 1976 i Aceh.

En del av Hasan Muhammad di Tiros deklaration om Aceh självständighet innehåll:

 

"Till folket i världen: vi, Acehs folk, Sumatra, att exercera vårt rätt att ha självbestämmande, och att skydda vårt historia expropriationsrätt för vårt fösterland, härmed deklarerar vi själva fritt och självständig från de alla politiska kontrollerna av den utländska regimen i Jakarta och de utländska personerna från ön Java ….. i suveränitets namn av Acehs folk Sumatra. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ordförande, Aceh Sumatra National Befrielse Front och Statschef av Aceh, Sumatra, den 4 december, 1976" (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984, p: 15, 17)

 

Den 15 augusti 2005 undertecknades en promemorias överenskommelse i Helsingfors, Finland av regeringen av Republik av Indonesien och Rörelsen för ett fritt Aceh (Gerakan Aceh Merdeka) eller GAM.

 

Den 15 augusti 2005 undertecknades en promemorias överenskommelse av regeringen av Indonesiens republik och Rörelsen för ett fritt Aceh eller GAM efter de fem hårda förhandlingarna mellan de båda parterna i Helsingfors, Finland. De båda parterna hade kommit överens om Acehs självstyre.

 

Wassalam.


Ahmad Sudirman


http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se